Bec phun sương

7,000

Bec phun sương số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Số 1, 2 phun sương làm mát, tạo ẩm

Số 3, 4, 5 phun sương tưới cây

Số 6, 8 phun sương tưới cây, làm mát mái nhà

Còn hàng

Mã: PS022 - 028 Danh mục: