Đầu dò độ ẩm

130,000

Đầu dò độ ẩm dùng cho bộ điều khiển độ ẩm

 

 

 

 

Còn hàng