Quạt chống ẩm 48V

300,000

Quạt chống ẩm 48V có thể hoạt động trong môi trường ẩm. Chuyên dùng cho máy tạo ẩm siêu âm

Quạt cấp 1 xài cho máy tạo ẩm 1 vỉ

Quạt cấp 2 xài cho máy tạo ẩm 2 vỉ

Lưu ý: quạt không hoạt động trong môi trường nước

Còn hàng